Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

 

1. Σκοπός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι:

α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων,

β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και

γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.

3. Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που ορίζονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.

4. Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας ή ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το όριο των εβδομαδιαίων ωρών και το ύψος της αποζημίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτονικού σχολείου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

5. Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως ολοήμερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, μετά από συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των μαθητών και τους Ο.Τ.Α.

 

                             ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 

       ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ            ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ       ΖΩΝΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

       ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ        ΜΑΘΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ         ΜΠΕΛΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

      ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ          ΜΥΤΗ     ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ         ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΕΡΓΙΕΣ       ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

       ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ       ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ       ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ       ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ !!!!!!!!

       ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΣ ΛΙΓΟ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕ      ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ     ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

       ΒΟΗΘΕΙΑ ΨΕΙΡΕΣ....ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ