ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΡΕΒΥΘΑΔΑΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

                                                                               ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ