ΑΠΟΚΡΙΕΣ  2007   .  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ .