ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006